سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاضل خانی – موسسه تحقیقات پنبه
نبی الله نعمتی – موسسه تحقیقات پنبه
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
بهنام زند – موسسه تحقیقات پنبه

چکیده:

با توجه به آنکه دو گیاهی ذرت و پنبه به عنوان گیاهان عمده مورد کشت در کشور هستند نیاز به مطالعات و بررسی ههای بیشتر به زراعی دارند و درا ین میان شناخت سیستم های مختلف می توانند نقش بسزایی درا ستفاده بهینه از نهاده های مختلف و قابل کنترل مانند کودهای شیمیایی ، سموم و غیرقابل کنترل از قبیل نرو و اکسیژن داشته باشند.