سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاضل خانی – گروه پژوهش های کشاورزی دخانیات تهران
نبی الله نعمتی – موسسه تحقیقات پنبه
داریوش مظاهری – موسسه تحقیقات پنبه
بهنام زند – مرکز تحقیقات نهال و بذر ورامین

چکیده:

با توجه به آنکه دو گیاه ذرت و پنبه به عنوان گیاهان عمده مورد کشت ودر کشور هستند نیاز به مطالعات و بررسی های بیشتر به زراعی دارند و در این میان شناخت سیستم های مختلف می توانند نقش بسزایی در استفاده بهینه از نهاده های مختلف و قابل کننترل مانند کودهای شیمیایی سموم و غیر قابل کنترل از قبیل نور و اکسیژن داشته باشند.