سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و ارائه دهنده مقاله
قاسم کریم زاده – هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و مکاتبات مقاله
ابراهیم محمدی گل تپه – هیئت علمی گروه بیماری های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تأثیر کلشی سین بر روی میسلیوم های قارچ خوراکی صدفی Pleurotus ostreatus به منظور ایجاد اتوپلی پلوئیدی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اسپور ها در محیط کشت MEA کشت داده شدند و سپس برای تیمار میسلیوم ها با کلشی سین از محیط کشت مایع Czapek استفاده شد. کلشی سین بعد از فیلتر شدن استریل با ۳ غلظت ۵۰۰ , ۱۰۰۰ , ۳۰۰۰ ppm به محیط کشت اضافه شد. اندازه قطر هسته ها بعداز رنگ آمیزی Safranine-O به وسیله میکروسکوپ معکوس نوری Olympus LX170 متصل به عکسبردار دیجیتالی با بزرگنایی ۴۰x مورد بررسی قرار گرفت. قطر هسته های تیمار شده با هر سه غلظت کلش یسین تفاو تهای قابل ملاحظه ای در مقایسه با شاهد نشان دادند. این افزایش قطر هسته ها در اثر افزایش مقدار DNA هسته ای و ایجاد اتو پلی پلوئیدی در هست ههای تغییر یافته می باشد.