سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اربیلی
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
حسین بشارتی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

پتاسیم یکی از عناصر اصلی و ضروری مورد نیاز گیاهان بوده که نقش بسیار مهمی در فتوسنتز، راندمان استفاده از آب و کمیت و کیفیت محصولات دارد . این عنصر در متابولیسم نیتروژن، کربوهیدرات ها، ساخت پروتئین، نشاسته، چربی و انتقال مواد غذایی در گیاهان نقش مهمی داشته و همچنین برای فعالیت بیش از ٦٠ نوع آنزیم ضروری به نظر می رسد( ٤،٥ و ٦). این عنصر به چهار شکل محلول، تبادلی، تثبیت شده و مینرالی در خا ک وجود دارد که از بین اشکال مختلف آن فقط شکل محلول و تبادلی قابل استفاده گیاه می باشد، لذا این عنصر بایستی به طریقی از شکل های تثبیت شده و مینرالی آزاد شده تا قابل استفاده گیاه گردد ( ١،٤ و ٨). استفاده از کود بیولوژیک پتاسیمی( Biological Potassium Fertilizer) که حاوی باکتر ی های سیلیکاتی از جملهB. ،Bacillus circulansArthrobacter sp. و megatherium هستند به علت تولید اسیدهای آلی (سیتریک و اگزالیک) و معدنی (نیتریک و سولفوریک) باعث آزادسازی پتاسیم از شکل غیرقابل استفاده به شکل قابل استفاده گیاه می شود( ٣،٦،٨ و ٩). به علت سابقه طولانی کشت در خاک های کشور و عدم مصرف کودهای پتاسیمی، همچنین تخلیه برخی خاک های کشور از این عنصر، نقش این باکتری ها به عنوان یک کود بیولوژیک در تغییرات اشکال مختلف پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت . استفاده از این کود بیولوژیک عوارض زیست محیطی ناشی از کودهای شیمیایی پتاسیمی را نداشته و علاوه بر آن از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند.