سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود ارادتمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حمید مهرپناه – بانک کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و شبدر برسیم بر روی رشد عملکرد و اجزا عملکرد ارقام برنج خزر و بنیام آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۷۹ در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقت برنج رشت زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد در این آزمایش دو رقم خزر و بنیام به عنوان فاکتور اصلی و چهار تیماری ۱ـ تیمار شاهد عدم ممصرف کود ازت و عدم کشت شبدر برسیم ۲ـ تیمار ازت ۳ـ تیمار کشت شدبر برسیم ۴ـ تیمار لوت و کشت شبدر برسیم بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش در طول رشد شاخص سطح برگ و میزان تجمع ماده خشک اندازه گیری شد و در برداشت نهایی عملکرد دانه و اجزا عملکرد اندازه گیری گردید.