سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز ایران نژاد – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزبه پازوکی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرهنگ احمدی گیوی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ایمان سلطانزاده – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مدل اقلیمی RegCM3 به دلیل توان تفکیک بالاتر نسب به مدلهای گردش کلی، در مطالعات مدل منطقه ای کاربرد وسیعی یافته است. آگاهی از فیزیک، دینامیک و معادلاتحاکم همراه با روش های پارامتره کردن فرآیندهای مختلف موجود در مدل برای استفاده کاربردی و یا پژوهشی ضروری است. در این مقاله ساختار مدل RegCM3 بصورت اجمالی بررسی خواهد شد. پس از معرفی اجزا مدل، معادلات بسیط به همراه طرحواره های بکار برده شده در مدل معرفی می شوند.