سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی ریحانی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف
سیده زهرا مرتضوی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مشفق – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دان
شاپور لاهوتی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق ، چگونگی تشکیل نانو ذرات نیکل در اثر عملیات حرارتی در محیط گازهای آمونیاک و نیتروژن ، مور د بررسی قرار گرفته است. به منظور مشاهده وشناسایی نانو ذرات نیکل از تکنیک های های آنا لیزSEM و AFM استفاده شد. بر اساس تحلیل تصاویر بدست آمده مشخص گردید که متوسط ابعاد نانوذراتتشکیل شده نیکل در محیط آمونیاک نسبت به محیط نیتروژن در شرایط یکسان دارای اندازه کوچکتری می باشند . با توجه به نتایج بدست آمده در هر دو محیط ، با افزایش ضخامت لایه نیکل متوسط اندازه ذرات بزرگتر و چ گالی آنها در واحد سطح کمتر می شود . همچنین در یک لایه با ضخامت یکسان، افزایش دما با عث افزایش متوسط اندازه ذرات و کاهش چگالی آنها در واحد سطح می گردد.