سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حوریه محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، تهران نارمک دانشگاه علم
حسن ثقفیان – استادیار، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متا
شهرام خیراندیش – دانشیار، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متال

چکیده:

در این پژوهش خواص سایشی چدن خاکستری و نیز تاثیر گرافیت های ورقه ای بر این خواص توسط روش Pin-on-Disk بررسی شده است. چدن خاکستری به دلایل اقتصادی و نیز خواص ویژه آن در صنایع مختلف به ویژه صنایع اتومبیل و در کاربردهای سایشی مورد استفاده می باشد. برای بررسی خواص سایشی آن، پین های سایشی از نمونه های چدنی و دیسک های ساینده از فولاد AISID3، تهیه شدند. نیروهای عمودی اعمال شده، سه نیروی ۵۴، ۷۶ و ۹۹ نیوتن، سرعت لغزش ثابت و مقدار m/s45/0 و طول مسیر لغزش m2000 بود. از براده های حاصل از سایش، سطوح ساییده شده و نیز سطح مقطع نمونه های چدن خاکستری تصاویر SEM تهیه شد و ترکیب شیمیایی آن ها توسط XRD و EDAX بررسی شد. نتایج نشان می دهد که نمونه های چدن خاکستری تحت تمامی نیروهای عمودی به کار رفته در این پژوهش دارای سایش شدید می باشد، با این حال مکانیزم سایش با افزایش مقدار نیروی عمودی بسته به تغییر کارکرد گرافیت ورقه ای از روانکار به ترک های مستعد برای شکست تغییر می نماید که تصاویر و نمودارهای حاصل آن را تایید می نماید