سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود طاهری شهرائینی – سازمان صنایع هوافضا،‌گروه صنایع شهید کاظمی، صنایع شهید شاه آبادی
امیر حسین توابع قوامی – سازمان صنایع هوافضا،‌گروه صنایع شهید کاظمی، صنایع شهید شاه آبادی

چکیده:

مشبک کاری چاه های نفت و گاز جزء عملیات تکمیلی چاه محسوب می گردد. گلوله مشبک کاری خرج گودی یک وسیله قوی انفجاری است،‌ شبیه به آنچه که در بمب های هوایی و سرجنگی های پرتابی یه موشک های زیر دریایی استفاده می شود. آزاذ شدن آنی و لحظه ای انرژی ذخیره شده در انفجار،‌ کلید توانایی این سیستم برای نفوذ در چاه های نفت و یا گاز می باشد. فشار ضربه نوک جت خرج گود بر روی لوله جداری و سازند چاه در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون پوند بر اینچ مربع می باشد. این فشار بر استحکام لوله جداری و سازند چاه غلبه می کند و مواد را سریعا در اطراف محور جت در هم مشکند و در سازند چاه حفره ایجاد می کند. از این حفره ها نفت و یا گاز جریان می یابد و دبی جریان بستگی به عوامل مختلفی دارد. در این مقاله،‌مسائل طراحی و ساخت گلوله مشبک کاری و عوامل مختلف تاثیر گذار بر مقدار جریان نفت و یا گاز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین افزایش عمق نفوذ گلوله مشبک کاری به منظور افزایش نرخ تولید نفت و گاز بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.