سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی محمدی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم های آبی خنک کننده که نقش مهمی در صنایع مادر از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاههای تولید برق ایفا می کنند بواسطه طبیعت خورنده آب جاری در آنها بعضاً خوردگی شدیدی را متحمل
می شوند . یکی از روشهای کنترل این خوردگی استفاده از بازدارنده های خوردگی است . در این پژوهش رفتار بازدارندگی ترکیب سدیم مولیبدات از خوردگی فولاد در محیط شبیه سازی شده آب خنک کننده مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تاثیر یون کلراید به عنوان یکی از فاکتورهای حائز اهمیت در این سیستم ها برروی عملکرد بازدارندگی مولیبدات ارزیابی شده است . برای ایننظور از آزمایشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک استفاده گردید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش غلظت یون کلراید در آبهای خنک کننده که حاوی غلظت های پایین تری از مولیبدات هستند، عملکرد بهتر و راندمان بازدارندگی مطلوب تر مولیبدات را بهمراه خواهد داشت، اما در حضور غلظت های بالاتری از مولیبدات، غلظت یون کلراید آنچنان تاثیر گذار نیست