سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مظاهری – انستیتومتالورژی و مواددانشکده فنی دانشگاه تهران
اکرم السادات حسینی – انستیتومتالورژی و مواددانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود امامی – انستیتومتالورژی و مواددانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه درارتباط با تلاشهای مقدماتی جهت ساخت موادمرکب کامپوزیت های حاوی Ti,B می باشد بررسیهای انجام شده تغییرات ساختاری فازهای متشکله را باتغیر میزان B,Ti بکاررفته نشان میدهد دراین تحقیق افزایش b,Ti نه بصورت مستقیم و نه بصورت آمیژان بلکه بابکارگیری ترکیبات حاوی ti,B انجام شدها ست واکنش تشکیل فازهای TiAl3,TiB,tIb2 ازطریق فرایندهای گرما زا صورت میگیرد بگونه ای که محصولات حاصله مستقیما به درون مذاب الومینیوم وارد میشوند مطالعه بدوا باافزایش tI و بدون حضور B انجام شد سپس مقدار Bمصرفی را درچندنوبت بگونه ای تغییر داده تا فاز TiAl3 تولید شده برای ایجاد ترکیبات tiB,TiB2 مصرف گردد کاش فازهای حاصله ازنظر کیفی توسط XRD و میکروسکوپ الکترونی مجهز به EDAX مورد شناسایی واقع گردیدند مطالعات برروی Al خالص نشان داد که با افزایش B ساختارسوزنی شکل ذرات TiAl3 کاهش یافته و سپس با افزایش نسبت b به Ti ابتدا فاز TiB و سپس فاز TiB2 بوجود می آید ازمایشات برروی الیاژ Al-7Si,Mg نیز انجام گرفت که ریزساختار حاصله اصلاح ساختاری بلورهای Si یوتکنیک را نیز موجب گردید دراین تحقیق همچنین مقایسه ای بین ریزساختار نمونه های تهیه شده و نمونه های خارجی صورت گرفت