سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
نفیسه نوریه – دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه تهران

چکیده:

ترکیبات آلی سرب دار چون تترا اتیل سرب وتترامتیل سرب به عنوان یک ماده افزودنی جهت افزایش یهسوزی سوخت بنزینسالها در اتومبی های بنزین سوز مورد استفاده قرار می گرفت . مطالعات بینانگر آن است که انتشارات ترکیبات مختلف نمک های سرب در هوای شهرها تهدیدی جدی برای سلامتی کودکان به شمار می روند و تحقیقات مختلف نشان داده است که نمک های سرب دار خاصیت تجمع پذیری در سیستم کبدی وسیستم های عصبی انسان وسایر موجودات می باشد (۱) وبه همین دلیل در سالهای اخیر سرب جای خودش را به MTBE داد و در ایران نیز از سال۱۳۸۱ کل بنزین مصرفی شهری ایران عاری از سری گردید و به جای سرب از MTBE استفاده شد این ماده سهم به سزایی در بهبود کیفیت هوا مخصوصا کاهش منوکسید کربن داشت . اما تحقیقات نشان داده که فعل وانفعالاتی که در موتور اتومبیل در اثر مصرف بنزین حاوی MTBE رخ می دهد ترکیبات بسیار سمی متیل نیتریت تولید می کند (۲) و همچنین تحقیقات مختلفی در مورد تاثیر MTBE بر روی انسان صورت گرفته است که دال بر اثرات سوء آن بر روی انسان ونحوه ارزیابی و اندازه گیری آن در هوای محیط و مقایسه آن با استاندارد های موجود مورد بررسی قرار گرفه است.