سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

فرایندهای اکسیداسیون با ازن و ترکیب ازن با اشعه ماورای بنفش از روش هایی جد یدی هستند که امروزه برای تصفیه پساب های صنعتی به کار می روند . در این فرایندها عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند و یکی از مهم ترین آنها PH است در این پژوهش تاثیر PH بر روی میزان حذف رنگ Reactive Red120 بررسی شده است . با توجه به نتایج به دست آم ده مشاهده می شود که تنظیمPH محیط در PH بهینه (PH=8) نسبت به PH=3 به مقدار ٥٠% در زمان و مقدار ازن مصرفی صرفه جویی می شود و در حذف COD نیز به اندازه ٣٨% کارآیی افزایش پیدا می کند و مقدار ازن خروجی ( به صورت واکنش نداده ) نیز نسبت به دیگر PHها کاهش پیدا کرد.