سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد مالک – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مواد، گرو
پروین علیزاده – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فنی و مهندسی، بخش مواد، گروه سر
حسین کاظمیان – دانشیار، پژوهشگاه علوم فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای.
محمدرضا خانی – کارشناس، پژوهشگاه علوم فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای.

چکیده:

هدف از ساخت و سنتز این شیشه سرامیک به همراه زیرکن تشکیل فازهای مطلوب برای دفن زباله های رادیواکتیو و همچنین بررسی تاثیر زیرکن در آن می باشد. برای ساخت کامپوزیت ها ابتدا شیشه ای تهیه گردید، سپس شیشه حاصل خرد شده و با پودر زیر کن به عنوان جزء دوم با مقدارهای ?????? درصد وزنی مخلوط گردید، از پودر شیشه و کامپوزیت ها قرص هایی تهیه شد و مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند و دمای زینترینگ نمونه ها به دست آمد. سپس نمونه ها مورد آنالیزهای XRD و SEM قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آنالیز فازها نشان داد که فازهای تشکیل شده در شیشه سرامیک و کامپوزیت ها برای دفن زباله های رادیو اکتیو مفید می باشند و همچنین با توجه به نتایج SEM با افزایش درصد زیرکن از میزان فازهای مطلوب کاسته شده است. این کامپوزیت برای اولین بار ساخته شده است.