سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید نورمحمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور تعیین تراکم بوته و تاریخ کاشت مناسب برای هیبرید زودرس از گروه رسیدگی ۳۰۰ اثر سه تاریخ کاشت پس از برداشت گندم و جو در شرایط منطقه و سه تراکم ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار بر عملکرد و اجزا عملکرد با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقات سراب جنگانی واقع در ۶ کیلومتری جنوب شهرستان خرم آباد در خاکی ازن وع سیلتی ـ کلی ـ لوم ورد مطالعه قرار گرفت.