سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حسن طاوسی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه علوم و فنون مازندران
اسماعیل شاهکویی – عضو هیئت علمی،دانشگاه گلستان

چکیده:
همواره دغدغه اصلی کارشناسان محیط زیست، آلودگی های حاصل از مراحل تولید و انتقال نفت در دریاها می باشد. حفاری چاه های دریایی با مشکلات و خطرات زیست محیطی زیادی همراه است. سکوهای نفتی داخل آب، عملیات تانکرها، تصادف نفت کش ها و اضافه شدن آبها و رود خانه های کثیف به دریا از مهمترین عوامل پخش آلودگی های نفتی در دریا به شمار می رود. از جمله پیامد های انتشار و پخش انواع ترکیبات سبک و سنگین نفت خام در سطح دریا می توان به اثرات نامطلوب زیست محیطی، مرگ جانداران دریایی، نامناسب شدن غذاهای دریایی برای مصرف انسانی، کاهش قدرت پرواز پرندگان دریایی به دلیل آغشته شدن پرها به مواد نفتی واثرات منفی دیگر اشاره نمود. اگرچه پیشگیری وجلوگیری از انتشار و نشت آلودگی، همواره بهترین راهکار بوده است؛ اما واکنش سریع و مناسب در هنگام وقوع حادثه، مستلزم داشتن آگاهی و دانش کافی در مورد روشهای مختلف جمع آوری آلودگی ها است.ازآنجایی که هزینه جمع آوری آلودگیها باتوجه به نوع هیدروکربن های نفتی، مقدار و شدت آلودگی، مختصات و مشخصات جغرافیایی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی محل حادثه، شرایط هوا و دریا، زمان حادثه، راندمان و نوع روش جمع آوری متفاوت است،در این مقاله به بررسی تازه ترین روشهای حذف و پاکسازی آلودگی های نفتی از دریا همچون، استفاده ازعوامل بیولوژیکی و میکروارگانیسم ها برای تجزیه هیدروکربن ها، بکارگیری تکنولوژی لیزر، استفاده از پخش کننده ها، جذب و جداسازی از سطح آب توسط انواع مختلفی از جاذب ها به خصوص جاذب های تهیه شده با استفاده از فناوری نانو، تبخیر ترکیبات نفتی، استفاده از تکنیک خلاء، جداسازی فیزیکی به کمک کف گیر، تبدیل آلودگی های نفتی به ترکیبات دیگر با روشهایی چون فتو اکسیداسیون و…پرداخته شده است.