سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ترشیزی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد صادق رشیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فریت آلائیده شده BaFe12-x(Mn0/5Co0/5Ti) x/2 O19 با ترکیب x=1.2.3 به وسیله فرآیند سل – ژل با دمایی به مراتب پایین تر از روش های مرسوم تولید سرامیک ها تهیه گردید. پودرهای فریت به دست آمده دارای شکل هگزاگونال و به خوبی از یکدیگر جدا می باشند. برای آنالیز ساختارها و خواص مغناطیسی پودرهای تولید شده از آنالیز سنج حرارتی، تفرق X، میکروسکوپ الکترونی روبشی VSM استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که برای تمامی نمونه ها ساختار فریت نوع M شکل گرفته است. نمونه های با ۳ و x=2 دارای میدان پسماند زدای بیشتری می باشند.