سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور صمدی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد نورانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد کاظم علیزاده ثانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که تاکتیک های بازار ایبی ارتباطی به تنهایی نمی توانند موفقیت آمیز باشند و باید عوامل دیگری مانند ویژگی های شخصیتی را نیز لحاظ کرد . هدف از این تحقیق و بررسی نقش ویژگی های شخصیتی مصرف کننده در انتخاب تاکتیکهای بازاریابی ارتباطی توسط فروشگاه می باشد . برای رسیدن به این هدف از مدل ارائه شده (شکل ۱) توسط ادرکن ۲۰۰۳ استفاده گردید .