سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا پور مراد – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی گروه بیوتکنولوژی دارویی،
مریم ترشابی –
مجتبی طباطبایی یزدی –
محمد علی فرامرزی –

چکیده:

توانایی ریز جلبک ۱۶۵۹ Nostoc elliposoporum PTCC در ایجاد تغییرات زیستی بر روی مولکول استروئیدی آندروستن دیون (AD) مورد بررسی قرار گرفته است. میکروارگانیسم یاد شده در محیط BG-11 حاوی ۰/۰۵ ماده اولیه استروئیدی رشد کرده و با اعمال تغییرات زیستی آنرا به یک محصول عمده با ساختمان اندروستان تبدیل نموده است. عصاره حاصل از محیط کشت پس از عصاره گیری با کلروفرم روی صفحات شیشه ای دارای سیلیکاژل توسط سیستم حلال استن-هگزان با نسبت ۱:۱ مورد جداسازی و خالص سازی قرار گرفته و استروئید خالص شده به کمک طیف های ثبت شده از دستگاه های طیف سنجی MS, FTIR, 1H NMR, 13C NMR همچنین ثابت های فیزیکی نظیر نقطه ذوب و چرخش نوری بررسی و تعیین ساختمان شد. در نهایت تستوترون، تنها محصول این واکنش زیستی معرفی گردید.