سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احمد جنابعلی جهرمی – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
انیس قادری نمین – کارشناس ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدحسین نشاطی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت فولاد آلیاژی ایران
مجید محمدی – دانشجوی دکترا، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

کیفیت محصولات نوردی بخصوص کیفیت سطحی آنها و عاری بودن از عیوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از تاثیر گذارترین این عیوب، ترکهایی است که می توانند در سطح محصولات نهائی رویت گردند. پارامترهای متعددی می توانند منجر به پیدایش ترک در محصولات نوردی گردند که از آن جمله می توان به حضور فاز مضر FeS، وجود عناصر Trace نظیر Cu و Sn در آنالیز شیمیائی اولیه، ورود ذرات فاز دوم نظیر Al2O3 و SiO2 به طرق مختلف به مذاب، سرمایش غیر تعادلی بیلتهای تدارک دیده شده برای نورد، حفرات گازی، میکروترکهای موجود در ریزساختار ریختگی و … اشاره نمود. در این پژوهش برای بررسی پارامترهای اشاره شده، یک گرید فولادی آلیاژی انتخاب گردیده و نحوه ایجاد ترکهای سطحی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای دیگر مورد بررسی، نحوه آماده سازی سطحی بیلتها قبل از انجام فرآیند نورد می باشد. نتایج بدست آمده نشان از موثر بودن تمام موارد ذکر شده دارد؛ بطوریکه اگر چندین پارامتر به صورت همزمان دارای شرایط نامناسبی با شند، کیفیت سطحی به مراتب بدتر خواهد شد.