سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین نخعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا ایلجوقی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اکثر موادی که برای ساخت قطعات فلزی بکار می روند چند بلوری هستند. زمانی که فلزیا آلیاژ در دجه حرارت محیط تحت تغییر فرم پلاستیک قرار می گیرددرآن تغییر ساختار ایجاد شده و دانه ها بر طبق تغییر فرم ایجاد شده تغییر شکل پیدا میکنند و عیوب نقطه ای بوجود می آیند. عیوب خطی تشکیل مرزهای فرعی را می دهند. در نتیجه انرژی ذخیره شده افزایش پیدا نموده و تغییراتی در خواص مکانیکی فلز و آلیاژ بوجود می آید [۱و۲]. اگر فلز تغییر فرم یافته بعد از تغییر فرم پلاستیک حرارت داده شود، انرژی ذخیره شده توسط عملیات تغییر فرم طی سه فرآیند آزاد می شوند.
بازیابی که در ابتدا در درجه حرارت پایین اتفاق می افتد و بر طبق مدل Mould & Cotterill به کل پدیده آنیلینگ که در حین عملیات آنیلینگ، ولی قبل از بوجود آمدن دانه های جدید و عاری از کرنش اتفاق می افتد ارجاع داده می شود. این عملیات با خذف جاهای خالی زیادی به سطوح آزاد مرزدانه ها و نابجائی ها که به صعود و پلی گانیزاسیون تشکیل مرزهای فرعی می انجامد ارجاع می شود [۳]. بعد از شروع بازیابی می توان گفت که ساختار تغیر فرم یافته به یک ساختار بازیابی شده تبدیل شده است. انرژی آزاد شده در حین بازیابی عموما کمتر از ۱۰ درصد انرژی ذخیره شده کل را شامل می شود.