سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین آسترکی – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی سپهوند – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی محمدیان – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
ناهید ولیزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

نیتروژن قابل جذب توسط گیاه در محیط خاک از عوامل اصلی و محدود کننده رشد گیاهان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر ۸۰% گاز موجود در اتمسفر، گاز ملکولی به صورت N2می‌باشد. با این وجود ازت (N) عامل محدود کننده تولید برای محصولات گیاهی حائز اهمیت است. گیاهان تیره بقولات می توانند در همزیستی با ریزوبیوم‌ها ازت اتمسفر را تثبیت نمایند. برای این کار از سال ۷۸ به مدت سه سال از ریشه ماشک بصورت مستقیم گره‌ها و سوش‌ها جمع‌آوری گردید و کلیه مراحل آزمایشگاهی مانند جداسازی گره ایزولاسیون سوش‌ها، خالص سازی، شناسایی و تجدید کشت متوالی سوش انجام گرفت. در نهایت نمونه‌های خالص سوش استخراج گردید و مجموعه‌ای از سوش‌های بومی ریزوبیوم همزیست با ماشک موجود در استان لرستان معرفی شد تا به محققین که در جستجوی تحقیقات برای یافتن بهترین ترکیبات لگوم ریزوبیوم از نظر تثبیت ازت می‌باشند خدمات لازم ارائه گردد.