سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین تابیه زاد – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات فشردگی خاک در حفظ و نگهداری رطوبت و تاثیر آن بر روی رشد و عملکرد گندم دیم در ارومیه اجرا گردیده است. در این آزمایش از طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار در سه تکرار اشتفاده شده و تیمارها عبارتند از: A تیمار بدون غلطک (شاهد) B اعمال غلطب سبک در پائیز Cـ اعمال غلطک سنگین در پاییز Dـ اعمال غلطک سبک در بهار E اعمال غلطک سنگین در بهار Fـ اعمال غلطک سبک در پاییز و بهار Gـ اعمال غلطک سنگین در پاییز و بهار.