سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عنایت عباسی – کارشناس ارشد دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها و مراتع کشور
سعید محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

نقش منابع طبیعی بخصوص جنگلها از جوانب متعددی حائز اهمیت می باشد در مهمترین حالت این منابع به عنوان نگهدارنده و زیربنای توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور به حساب می ایند ارزش واهمیت این منابع مختص نسل حاضر نیست بلکه امانتی است برای نسل اینده که باید برای ایندگان حفظ شود بعبارت دیگرضرورت دستیابی به مدیریت پایدار منابع جنگلی در جهت حفظ احیا توسعه و بهره برداری از این منابع از بدیهیات است ارتباط تنگاتنگ مردم محلی با منابع جنگلی و همچنین کمبود پرسنل و امکانات دولتی دستیابی به مدیریت پایدار این منابع را از عهده دولت به تنهایی ساقط کرده است به طوری که جلب مشارکت مردم محلی دراین زمینه به عنوان یک راهکار اساسی مطرح می باشد در همین راستا کشورهای مختلف جهان به خوبی بهنقش مردم محلی درحفظ منابع طبیعی به خصوص منابع جنگلی پی برده و به شیوه های مختلفی از این نیروها کمک می گیرند استفاده از تجارب موفق این کشورها دراین زمینه می تواند به تربیت سازمان دهی و بکارگیری صحیح چنین نیروهایی در کشورمان کمک کند.