سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جابر شعبانیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر ضریب انتقال گرما بین سیال نیوتنی و غیر نیوتنی داخل ظرف همزده با دیواره آن بطور تجربی بررسی شد . آزمایشات در یک راکتور نیمه صنعتی مجهز به ژاکت انجام شده است . برای سیال نیوتنی که در این آزمایشات از آب به این عنوان بهره گرفته شده بود ، رابطه ای برای Nu برحسبReارائه شده است . برای سیال غیر نیوتنی از غلظت های مختلف CMC(Carboxy Methyl Cellulose)درآب استفاده شده است که رابطه ای برای Nu برحسبRe و Pr ارائه شده است. با افزایش غلظت CMC در آب یعنی افزایش ویسکوزیته مخلوط (µa) ، با ثابت نگاه داشتن Re , Nu افزایش می یابد .