سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا اکبری – کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت صنعتی دریایی ایران
وحید چگینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی

چکیده:

این مقاله حاصل انجام آزمایشاتی بر روی موج شکن های شناور پانتونی با عرض و آبخورهای متفاوت می باشد در هر آزمایش ۲۵۰ موج با پریود و ارتفاعهای متفاوت به سازه تابانیده شده و عملکرد هیدرولیکی آنها در مقابل امواج نامنظم در فلوم موج مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به صورت منحنی ارائه شده است. طیف مورد آزمایش طیف Pierson-Moskowits انتخاب شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با افزایش عرض و آبخور موج شکن ضریب انتقال موج کاهش و با افزایش موج ضریب انتقال موج افزایش می یابد.