سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول کلباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای جدا کردن نمک از آب و تولید آب شیرین به انرژی زیادی احتیاج است .در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۰۳ میلیون بشکه نفت برای تولید ۲۲ میلیون مترمکعب آب شیرین در جهان مصرف شد. انرژی خورشیدی یکی از منابعی است که در نمک زدایی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از تکنیک های مختلفی می توان تولید پایین نمک زداهای خورشیدی را بهبود بخشید. در مطالعه حاضر با استفاده از جداسازی سطح چگالنده از سطح دریافت کننده تشعشعات خورشیدی و بازیابی گرمای نهان تبخیر تولید به ترتیب ۹۴%و۷۰%افزایش می یابد.