سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا داوری – استادیار گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
حنیف رضا پژوهنده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق

چکیده:

در این مقاله، اثرات زاویه حمله بر میدان سرعت پشت چند بال با مشخصات هندسی متفاوت، در محل قرارگیری بالک مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که میدان سرعت مدل تحت‌تاثیر گردابه‌های لبه حمله و نوک بال قرار دارد. بطوریکه اندازه و قدرت این گردابه‌ها با افزایش زاویه حمله، افزایش می‌یابد و این موضوع، عامل اصلی بروز رفتار غیرخطی در میدان سرعت و فشار مدل در زوایای حمله میانی است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که گردابه‌های نوک بال به ناحیه دنباله تشکیل شده در پشت بال ریخته می‌شوند وتابعی از دهنه بال هستند در حالیکه گردابه‌های لبه حمله به زاویه حمله و زاویه پشگرایی لبه حمله بستگی دارند.