سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صن

چکیده:

تشکیل گردابه ها(ورتکس ها ) برروی بال های دلتا تاثیرات زیادی برروی عملکرد این نوع بال ها دارد. با توجه به کاربرد بال های دلتا در انواع موشکها، هواپیماهای شکاری و وسایل نقلیه مافوق صوت و همچنین جریان گردابه ای پیچیده ایجاد شده برروی این نوع بال ها، مطالعه برروی گردابه ها در زوایای غلت (رول) و لغزش سمتی (sideslip) که باعث ایجاد خلل در تعادل و پایداری می گردد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق نتایج آزمایشهائی که مربوط به اندازه گیری فشار سطح برروی یک نوع بال دلتا با زاویه پسگرائی ۷۰ درجه می باشد مطرح شده است . این آزمایشها در زوایای غلت مختلف (از ۰ تا ۴۵ درجه) و در زوایای لغزش سمتی گوناگون (از ۰ تا ۱۵- درجه) در زاویه حمله صفر انجام شده است. همچنین برای بررسی اثرات مربوط به عدد رینولدز نیزآزمایشهائی در سرعتهای ۲۰ و ۳۰ متر بر ثانیه انجام شده است . نتایج آزمایشهای انجام شده نشان داده است که تغییر در عدد رینولدز اثر زیادی در تغییر محل و قدرت گردابه ها نداشته است . افزایش زاویه غلت به تنهائی و همچنین بروز مسئله شکست گردابه ها از عوامل مهمی هستند که تغییر در محل وقوع و همچنین میزان قدرت گردابه های تشکیل شده در دو سمت بال را در پی داشته و باعث ایجاد ناپایداری و بروز خلل در کنترل وسیله پرنده میگردند. آزمایشهای فوق همچن ین نشان داده است در زوایای غلت بالا که پدیده شکست گردابه ها بوقوع پیوسته است با افز ایش زاویه لغزش سمتی، گردابه های مستهلک شده مجدداً قدرت خود را باز خواهند یافت.