سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدرعلی تاجور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – پژوهشکده هوا – دریای فارس، بخش مهندسی مکا
محمد اقتصاد – استادیار بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک دانشگ

چکیده:

بطور قطع بالشتک هواناو یکی از بخشهای بسیار مهم آن است که عملکرد کلی مجموعه هواناو به عملکرد این قسمت وابستگی بسیار زیادی دارد . از سوی دیگر، بالشتک تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند مکان مرکز ثقل، وزن کلی هواناو، حداکثرفشار هوای قابل دسترسی و حداکثر دبی هوای خروجی از فن، زاویه اعمال نیرو توسط ملخ و میزان نیروی تراست قرار دارد . به دلیل وجود این عوامل، بدست آوردن معادلات دینامیکی بالشتک با استفاده از مدلهای ریاضی بسیار مشکل و یاغیر ممکن می باشد . به همین دلیل معمولا به منظور بررسی رفتار یک بالشتک از مدل با مقیاس کوچکتر و انجام تستهای لازم برروی آن استفاده می شود . نتایج حاصل معمولا با نتایج واقعی تطابق کامل دارد . در این مقاله کارامد بودن روابط تعادل استاتیکی به کار گرفته شده در طراحی بالشتک و همچنین تاثیر ابعاد بالشتک بر دو مسئله اصلی بالشتک هواناوها یعنی مسئله Bounce و مسئله Hump از طریق ساخت مدل یک پنجم برای هواناو مد نظر بررسی میگردد .