سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروا
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانش
عبدالحمید گرجی – مربی دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، دانشکده

چکیده:

کشش عمیق ورق های نورد شده با خاصیت ناهمسانگردی باعث گوشواره ای شدن در لبه های محصول نهایی می گردد و هرچه ناهمسانگردی یا عمق کشش بیشتر باشد این مشکل مشهود تر است گوشواره ای نامطلوب است و باعث کاهش ارتفاع مفید فنجان و صرف کار و انرژی بیشتر در لبه بری می شود یک روش در کاهش این مشکل ایجاد تغییر در شکل اولیه بلنک با در نظر گرفتن مقدار ناهمسانگردی می باشد کار حاضر روشی تجربی است بر این اساس، خواص مکانیکی و پارامترهای شکل پذیری و مقادیر ناهمسانگردی نرمال و صفحه ای توسط تست های استاندارد بدست آمد تغییرات بر روی بلنک اولیه در نسبت های کشش متفاوت انجام گرفت وگوشواره ای شدن به نحو مطلوبی کاهش یافت.