سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید عبدالمحمد رضاوند – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین بهروش – دانشیار بخش مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
مهدی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر پارامترهای فرآیند بر ساختار فومهای‌میکروسلولی تولیدشده به‌روش قالبگیری‌تزریقی پرداخته شده‌است. استفاده از قطعات دارای ساختار فوم‌میکروسلولی، موجب کاهش وزن قطعات بدون تاثیر منفی گسترده برروی خواص مکانیکی آنها می‌شود. برای تولید این نوع قطعات برروی دستگاه تزریق، نیاز به اضافه‌نمودن برخی تجهیزات و اعمال تغییراتی در فرآیند تزریق می‌باشد. روش تولید فومهای میکروسلولی تزریقی توضیح داده‌شده و همچنین باتوجه به تاثیرپذیربودن فرآیند از پارامترهای مختلف هندسی و فرآیندی، تاثیر دو پارامتر فشارتزریق و دمای قالب بر چگالی‌نسبی یک قطعه مربعی‌شکل نسبتا نازک بررسی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که قطعات تولیدشده در فشارهای تزریق بالاتر و قالب گرم‌تر، چگالی‌نسبی‌کلی کمتری داشته و یکنواختی بهتری از نظر توزیع چگالی‌نسبی دارند.