سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش زردست – گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سیدحسین نوعی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی کیانی فر – گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحسان شکیب – گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، اثر قطر درونی لوله و نسبت پرشدن (F.R) بر عملکرد گرمایی پایدار ترموسیفون دو فازی بسته در گستره دمایی مختلف، با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است. در آزمایش انجام شده از سه ترموسیفون با قطرهای ۱۴، ۲۰ و ۲۶ میلیمتر از جنس مس با نسبت پرشدن ۱۵ %، %۳۰ ، ۵۰ % و ۸۰ % استفاده شده است. گسترهدمایی با توجه به شرایط استفاده از ترموسیفون جهت بازیافت انرژی در شرایط دمایی آبگرمکن های خورشیدی تعیین شد. آزمایش در سه توان ورودی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ وات انجام شد. نتایج نشان می دهد که برای هر لوله، ،
نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر در نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر درتغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختلاف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بررسی شد. نتایج به دست آمده می تواند در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون مسی با سیال عامل آب مورداستفاده قرار گیرد.