سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاوه قربانیان – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سلطانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی دهقان منشادی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، همبستگی توربولانس و صوت در یک تونل باد مادون صوت مورد توجه قرار گرفته است. با کاهش توربورانس در تونل باد بوسیله قرار دادن سیم نازک در منقبض کننده و دیفیوزر، اثر این کاهش توربولانس روی کاهش شدت صوت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیل لایت هیل استفاده شده است. بررسی معادلات نشان می‌دهد که فشار صوت به واسطه توربولانس به تنسور لایت هیل وابسته است و در صورت کاهش این ترم، فشار صوت کاهش می‌یابد. نتایج حاکی از آن است که با کاهش توربولانس در تونل باد، تنسور لایت هیل و در نتیجه مقدار صوت به واسطه توربولانس نیز کاهش یافته است. انداز‌ه‌گیری با استفاده از اندازه‌گیر شدت صوت که به صورت مستقل انجام گرفته است،‌ یافته‌های فوق را مورد تایید قرار می‌دهد.