سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج هشیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد امیرپور ملا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای بدست آوردن خواص دینامیکی خاک, روشهای تحلیلی و تجربی گوناگونی استفاده می شود. در این بین روشهای آزمایشگاهی و آزمایشات صحرایی به دلیل اینکه در شرایط واقعی خاک انجام می شوند اهمیت ویژه ای دارند. در این تحقیق نتایج آزمایشهای دینامیکی برای تعیین مشخصات ارتعاشی مدل خاک و شالوده ارائه شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش، به کمک پارامترهایی که بر مبنای تئوری نیمه بینهایت بودن خاک بدست آمده و موجود می باشند، در مدل اجزاء محدود بکار گرفته شده اند. پاسخ دینامیکی بدست آمده از روش اجزاء محدود و روش تجربی که شامل فرکانسهای طبیعی ارتعاشی و شکلهای مودی می باشد، مقایسه شده و تطابق قابل قبولی بین این دو دسته از نتایج مشاهده شده است