سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدتقی مومنی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ‐ دانشجوی کارشناسی ارشد
سید جمال حسینی پور – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ‐استادیار
سلمان نوروزی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ‐استادیار
عبدالحمید گرجی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ‐دانشجوی دکترا

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر تغییر زاویه قالب بر نیروی مورد نیاز برای اکستروژن مستقیم و کیفیت ظاهری لوله های دو فلزی ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند از مندرل متحرک و قالب های مخروطی برای تولیدکردن لوله های توخالی با نسبت اکستروژن ثابت، استفاده شده است. بررسی تجربی، برروی لوله های ساخته شدهاز جنس مواد دو فلزی آلومینیوم و مس انجام گرفته است، که در یک حالت آلومینیوم به عنوان هسته و مس به عنوان پوسته (Al-Cu)و در حالت دوم مس به عنوان هسته و آلومینیوم به عنوان پوسته(Cu-Al) به کار برده می شود. نتایج نشان می دهد که برای نمونه های (Al-Cu)، نیروی اکستروژن کمتری نسبت به نمونه های(Cu-Al)مورد نیاز است. همچنین با کاهش زاویه قالب، نیروی مورد نیاز اکستروژن برای نمونه های(Al-Cu)و (Cu-Al) کاهش و کیفیت ظاهری تولیدات بهبود می یابد.