سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی محمد توکلی – کارشناس ارشد مرکز بهمن موتور معاونت تحقیق و توسعه
محمود مانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوا

چکیده:

در عصر حاضر با توجه به بحران روزافزون انرژی و آلودگی محیط زیست، کاهش پسا و بهینه سازی ایرودینامیکی خودرو اهمیت بیشتری یافته است . در تحلیل ایرودینامیک خودرو بطور کلی از دو روش استفاده می شود، یکی روشهای عددی ٢ است و دوم استفاده از روشهای تجربی و آزمایشگاهی می باشد، که دارای اعتبار بیشتری می باشد . در این مقاله هدف تحلیل تجربی ایرودینامیک دو مدل خودروی وانت مزدا B2000 مخصوص حمل بار، و نفر بر، و مقایسه نتایج این دو می باشد . برای تحلیل از مدل با مقیاس یک دهم مدل اصلی استفاده شده است . نیروی پسا به کمک بالانس اندازه گیری شده است . به کمک روابط نیمه تجربی مربوط به اصلاح اثر انسداد ٣ ،نتایج حاصل از تونل باد اصلاح شده است . همچنین فشار روی خط مرکزی سطح بالایی مدل اندازه گیری شده است . به منظور آشکارسازی جریان روی سطح مدل از تافت ٤ استفاده شده است . پس از بررسی نتایج حاصل جدایش جریان در جلوی رادیاتور، زوایای تند درب موتور و شیشه جلو، ارتفاع زیاد
کابین نفربر مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی جهت بهینه سازی ارائه شده است