سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد تقی زاده منظری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تأثیر تغییر تعداد پره های رانر در ارتعاشات توربین-ژنراتورهای نیروگاه سد شهید عباسپور بررسی می گردد. به دلیل خوردگی های بوجود آمده در رانرتوربین های نیروگاه شهید عباسپور، رانر واحد های دو و سه از نوع پانزده پره به نوع سیزده پره تغییر یافته است. خوردگی های ناشی از کاویتاسیون همواره به عنوان عاملی محدود کننده در بازدهی توربین های آبی به شمار می رود. همچنین ناپایداری ناشی از جریان‌های چرخشی نیز عامل مهم دیگری در ارتعاشات توربین های آبی به شمار می آید. در ادامه مقاله، مشخصات رانرهای واحدهای ۱ و ۲ ذکر شده و سپس نحوه اندازه گیری و مقادیر ارتعاشات اندازه گیری شده مربوط به واحدهای ۱ و ۲ به صورت مقادیر ارتعاش کلی و طیف فرکانسی ارائه شده است. مقادیر اندازه‌گیری شده شامل مقادیر ارتعاشات نسبی شفت و مقادیر ارتعاشات مطلق پوسته یاتاقان می شود. با مقایسه مقادیرارتعاشات واحد ۱ و واحد ۲ در این تحقیق می توان تاثیر تعداد پره ها را در ارتعاشات توربین های آبی بررسی نمود