سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید فلاحیان – عضو هیات علمی، گروه عمران، دانشگاه شمال، آمل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی نوشیروانی، بابل
بهرام نوائی نیا – استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی نوشیروانی، بابل

چکیده:

به طور کلی مبحث تیرهای عمیق بتن مسلح به دلیل کاربرد وسیع شان درمهندسی عمران همواره مورد توجه بوده است. نوع بتن و میزان فولاد مصرفی، از پارامترهای تاثیرگذار بر مقاومت نهایی اینگونه تیرها می باشند. رفتار سازه ای تیرهای ساخته شده از بتن سبک که امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته، هنوز به طول کامل شناخته نشده است. هدف از این مقاله بررسی تجربی مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک سازه ای و مقایسه نتایج حاصله با روابط آئین نامه های بتن ایران (آبا) و انجمن بتن آمریکا (ACI) می باشد. بدین منظور ۶ نمونه تیر عمیق بتن مسلح ساخته شده با بتن سبک و با آرایش مختلف میلگرد، تحت اثر بار متمرکز تک نقطه ای از بالا مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که جهت تخمین مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک سازه ای می توان از روابط آئین نامه های مذکور استفاده کرد اما جوابهای بدست آمده به خصوص بر اساس آئین نامه آبا محافظ کارانه تر میباشد. همچنین پیش بینی نوع شکست تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک از سوی این آئین نامه ها با نتایج حاصله از این تحقیق تطابق کامل ندارد.