سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یحیی عجب شیرچی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
کیهان شرافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

بازگردانی گازهای اگزوز (Exhaust Gas Recirculation) یک روش متداول جهت کاهش آلاینده N0x است. در این مقاله اثر روشEGR بر روی عملکرد و میزان نشر آلاینده های خروجی پیکان انژکتوری بررسی شده است. ابتدا عملکرد کلی و سطوح آلایندگی موتور بدون تزریق EGR بررسی گردیده و پس از طراحی و ساخت مدار EGR متناسب با موتور بر اساس استاندارد ISO-5167-1، تاثیر درصدهای مختلف EGR بر کاهش آلاینده NOx در شرایط معمول کارکرد موتور، و اثرات منفی کاربرد این روش بر سایر آلاینده ها و عملکرد موتور بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفت. داده های آزمایش نشان دادند که مقدار ۶ تا ۱۰ درصد EGR سرد، ضمن حفظ بهتر عملکرد موتور و سایر آلاینده ها، می تواند موجب کاهش ۱۷ تا ۳۲ درصدی آلاینده NOx منتشره از موتور فوق الذکر گردد.