سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی عجب شیر چی – استادیار دانشکده فنی – دانشگاه تبریز
وهاب پیروز پناه – استاد دانشکده فنی – دانشگاه تبریز

چکیده:

خودرو ها یکی از منابع مهم آلوده ساز محیط زیست به ویژه هوا محسوب می شوند اگر مقادیر آلایندگی آنها کنترل نشوند سلامتی انسان و کلیه موجودات زنده را با خطر جدی مواجه خواهند ساخت باز خورانی گازهای اگزز (EGR) یکی از روشهای متداول بوده که جهت کاهش آلاینده اکسیدهای ازت بکار می رود ولی اگر غلظت آن از یک حدمعینی تجاوز کند اثر منفی بیشتر بر روی عملکرد و سایر آلاینده های موتور خواهد داشت در این کار تحقیقاتی تجربی به منظور کاهش بیشتر آلایندۀ NO و کم کردن اثرات منفی آن بر روی عملکرد موتور ، EGR سرد در یک موتور بنزینی خودرو با ظرفیت ۱۷۲۵cc ساخت کارخانه ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفته است برای این منظور مدار EGR با سیستم خنک کاری و بدون آن برای موتور مزبور محاسبه ، طراحی و ساخته شد بعد از نصب مدار فوق الذکر بر روی موتور تستهای عملکردی و آلایندگی جامعی بر روی آن انجام گرفت نتایج تجربی نشان دادند که در صورت استفاده از EGR سرد ضمن کاهش بیشتر آلایندهNO ، مقدار افت توان و گشتاور موتور کمتر از حالتی است که از EGR گرم استفاده می شود. اپتیمم مقدار و دمای EGR در شرایط آزمایش و در مورد موتور مذکور به ترتیب ۸% و kو ۴۳۰ به دست آمدند.