سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا پوریامهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی دانشکده مهندسی نساجی، د
سیدعبدالکریم حسینی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محسن شنبه – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
الهام جعفری – کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ظرافت الیاف برروی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های ۱۰۰ درصد پلی استر تاری –پودی بررسی شد. تولید نمونه ها با استفاده از نخهای پود ۱۵۰ دنیر ۱۴۴ و ۴۸ رشته ای و نخهای پود ۱۵۰ دنیر ۴۸ رشته ای بود. همچنین تاثیر متقابل تراکم پودی و ظرافت الیاف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق خصوصیات کششی، نفوذپذیری هوا، نفوذپذیری بخارآب، خصوصیات سطحی، آویزش، خصوصیات خمشی و در نهایت مویینگی پارچه ها بررسی شد و نتایج حاصل از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که پارچه های بافته شده از نخ پود ۱۵۰ دنیر ۴۸ رشته ای بیشتر بود. ضریب اصطکاک پارچه های بافته شده از نخ پود ۱۵۰ دنیر ۱۴۴ رشته نیز پایین تر بود. بررسی نتایج حاصل از نظر آماری حکایت از وجود اختلاف معنی داری در اکثریت خصوصیات پارچه های بافته شده از دو نوع نخ پود داشت.