سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بخشی جویباری – دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
مجید الیاسی – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه

چکیده:

در این مقاله، جریان ماده در آهنگری قالب بسته دقیق قطعه انتهایی سیلندر پنوماتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، مجموعه قالبی طراحی و ساخته شد. سپس، سه نوع شمشال سربی در آن شکل داده شده و چگونگی پر شدن قالب توسط این شمشالها مورد بررسی قرار گرفت. بدلیل شکل قطعه انتخاب شده، تنها با یکی از سه شمشال ذکر شده قطعه مورد نظر بطور کامل شکل داده شد. نتایج بدست آمده نشان داده است که هندسه شمشال، بر چگونگی جریان یافتن ماده در قالب نقش بسزایی دارد و با انتخاب صحیح هندسه شمشال، میتوان به قطعه مطلوب دست یافت.