سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین مجذوبی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار گروه مکانیک
یونس علیزاده – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مکانیک
مهدی رحمانی – کارشناس ارشد مکانیک- طراحی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در این مقاله، با انجام آزمایش های عملی چگونگی تاثیر عواملی چون زاویه قالب ها، ضریب اصطکاک، ضریب یانگ و تنش تسلیم اجزاء ورق های مرکب و اتصال یا عدم اتصال آنها به یکدیگر در فرآیند خمش V شکل ورق های مرکب دوفلزی مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر هر یک بر نیروی لازم برای خمش ورق و بازگشت فنری آن مشخص شده اند. این آزمایش ها با استفاده از روش تا گوچی طراحی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج این آزمایش ها نیروی لازم برای خمش ورق با افزایش زاوی ه قالب و روانکاری، کاهش و با افزایش تنش تسلیم افزایش می یابد. همچنین با افزایش زاویه، تنش تسلیم و ضریب یانگ ورق ها و اتصال کامل آنها به یکدیگر از میزان بازگشت فنری کاسته می شود، اما روانکار ی بیشتر موجب ازدیاد زاویه بازگشت فنری آن خواهد شد.