سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان سوختانلو – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
امیربک خوشنویس – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمود فرزانه گرد – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تجربی پارامترهای دنباله سیلندر مربعی در زوایای حمله ۰ و ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ درجه پرداخته شده است. نتایج بدست آمده شامل پروفیل سرعت متوسط، شدت اغتشاشات و ضریب درگ می‌باشد. به منظور ایجاد جریان سیال در این آزمایشها از تونل باد مادون صوت و برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان از دستگاه جریان سنج سیم داغ دما ثابت استفاده شده است. دستگاه تونل باد و سیم داغ هر دو ساخت شرکت فرا سنجش صبا می‌باشد. شدت اغتشاشات در محفظه آزمایش دستگاه تونل باد ۰۸/۰ اندازه‌گیری میشود که از این حیث، دستگاه تونل باد دارای دقت بالائی است. مدل سیلندر بکار رفته از جنس پلکسی گلاس بوده و دارای ضلعی به طول ۱۵ میلیمتر می‌باشد. با توجه به ابعاد محفظه آزمایش تونل باد و ابعاد سیلندر نسبت انسداد و نسبت شکل در آزمایشها به ترتیب ۰۳۷۵/۰ و ۶/۲۶ محاسبه می‌شود. عدد رینولدز نیز در آزمایشها با توجه به مشخصه‌های سیلندر و سرعت سیال، ۱۳۲۰۰ انتخاب شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که پروفیلهای سرعت متوسط و اغتشاشات و ضریب درگ به زاویه حمله و میزان فاصله از سیلندر وابسته است که البته در موقعیتهای بسیار نزدیک به سیلندر به علت وجود پدیده جدائی و جریانهای بازگشتی نتایج مشخصی نمیتوان بدست آورد. همچنین در زاویه حمله ۱۵ درجه نسبت به ۳ زاویه انتخابی دیگر، کمترین ضریب درگ را داریم