سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر بک خوشنویس – سبزوار-دانشگاه تربیت معلم-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مکانیک، استادیا
محمود فرزانه گرد – شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مکانیک، استادیار
احسان سوختانلو – شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از بهترین روشهای جلوگیری از پدیده جدایی جریان ابن است که از رشد لابه مرزی جلوگیری کنیم. ساده ترین راه دستیابی به این پدیده چرخش استوانه با سطح مقطع دایره است که در این مقاله به آن پرداخته شده اس ت.از روشهای تجربی ، استفاده از بررس ی دنباله اجسام در دستگاه تونل باد میباشد. د ر این مقاله آزمایشات زیر انجام شده است :ابتدا دنباله ایجا د شده پشت سیلندر ثابت و سیلندر دوار برای دورانها ی مختلف انجام شده است ، و سپس تاثیرات عدد رینولدز بر روی پروفیل سرعت بررسی گردی ده است . پس از آن دنباله سیلندر دوار برای دورانهای مختلف با چرخش ساعتگرد و پاد ساعتگرد سیلندر اندازه گیری شده است و در انتها نیز به بررسی تغییرات عدد استروهال پرداخته شده است . عدد رینولوز در این آزمایشات ۱۷۰۰۰ و ۳۴۰۰۰ و ۶۸۰۰۰ (با تغییرات سرعت سیال)انتخاب شده است .و مشاهده گردیده که : با افزایش دور سیلندر در یک عدد رینولدز ثابت ضخامت لایه مرزی کمتر میشود- با افزایش سرعت هوا و در نتیجه افزایش عدد رینولدز ضخامت لایه مرزی کاهش میابد – اگر جهت حرکت سیلندر موافق جهت حرکت سیال باشد کاهش ضخامت لایه مرزی و اگر موافق جهت حرکت سیال باشد افزایش ضخامت لایه مرزی داریم(منظور از ضخامت اینست که نیمه بالائی و یا نیمه پائینی دنباله که از دو لایه مرزی تشکیل شده است).