سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدرضا موسوی حکمتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واح
سیدعباس حسینی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تاثیر عوامل مختلف بر ارتفاع رسوبگذاری جریان چگالی حاوی ذرات به صورت دو بعدی و سه بعدی مغشوش، بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایشات در شیب، غلظت و دبی های متفاوت انجام شده و نتایج نشان می دهد که جریان دو بعدی و سه بعدی با افزایش غلظت ارتفاع رسوبگذاری بیشتر شده است. در جریان دو بعدی در دبی ها و غلظت های بالاتر اثر تغییر شیب بر ارتفاع رسوبگذاری بیشتر و در شیبها و غلظتها در امتداد کانال مقدار رسوب کاهش می یابد.