سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه هوائی
الیاس نعمتی – محقق ارشد آزمایشگاه و مدرس دانشگاه هوائی

چکیده:

احتراق ذرات کروی آلومینیوم در شرایط فشار ثابت با تشکیل شعله پایدار انجام شده و رژیمهای سینتیک – دیفیوژن در احتراق آلومینیوم مشاهده گردید. افزایش درصد اکسیژن باعث افزایش سرعت سوزش ذرات و کاهش حجم حفره های احتراق نیافته گردیده و تعویض گاز بستر نیتروژن با آرگون ، نرخ احتراق ذرات را افزایش می دهد. کاهش قطر ذرات شدت احتراق را افزایش داده و باعث انجام احتراق در فاز گاز می گردد. ضمن بررسی و تحلیل تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار احتراق ابر ذرات آلومینیوم، رابطه سرعت سوزش بر حسب غلظت ذرات بدست آمده است.