سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه مازندران
بهروز خورشیدی میانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه مازندران

چکیده:

یک سازه ساندویچی نوعی از کامپوزیت می باشد که از دو رویه سخت و قوی ، جدا شده از یکدیگر بوسیله مغزی سبک ،تشکیل یافته است .انواع مختلفی از مغزی سبک در دست رس می باشد . به منظور دستیابی آسان به مواد تشکیل دهنده سازه ساندویچی به خصوص مغزی که حجم بالایی از سازه را تشکیل می دهد ، در این پژوهش از مغزی متشکل از بتن سبک استفاده شده و امکان استفاده از آن در سازه ساندویچی مورد ارزیابی قرار می گیرد و رفتار خمشی تیر در این وضعیت بررسی می گردد و نتایج حاصل با تئوری کلاسیک تیر ها ی ساندویچی مقایسه می گردد . برای این منظور ابتدا از ۱۲ طرح اختلاط بتن متفاوت ، یک طرح بتن از لیکا با دانه بندی خاص انتخاب گردید . بر اساس آن وزن مخصوص بتن ۱۲۰۰ کیلو گرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری ۲۸ روزۀآن ۱۰۰ کیلو گرم بر مترمربع اندازه گیری شد ؛ بااستفاده از این بتن سبک، ۶ عدد تیر با ۳ نوع رویۀ CFRP به ترتیب۶,۴,۲ لایه ای ، ساخته شد ؛ این لایه ها از CFRP انتخاب گردید . نتایج حاصل از بارگذاری خمش سه نقطه ای نشان می دهد که بعلت کم بودن مقاومت برشی بتن سبک در مغزی تیرهای ساندویچی، شکست تیرها برشی صورت گرفته و همچنین افزایش تعداد لایه هایCFRPاگرچه موجب افزایش مقاومت خمشی تیرها می شود ولی شکل پذیری آنها را کاهش می دهد ؛ لذا اس تفاده از بتن سبک لیکادر مغزی تیر های ساندویچی بدون الیاف توصیه نمی شود