سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید مهدی زاده – شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
امیرفرزاد محسنیان راد –

چکیده:

در این مقاله عملکرد مبدل کاتالیزوری به عنوان یکی از مهمترین راه های روش پس تصفیه برای کاهش آلایندگی خودروهای بنزینی مورد بررسی قرا گرفته است. خودروی در نظر گرفته شده پژو RD مجهز به موتور پیکان افشانه ای ۱۶۰۰cc است. با ثبت مقادیر ورودی و خروجی به مبدل، بازده مبدل در حالت های مختلف کاری در کاهش سه گاز آلاینده مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربنهای نسوخته مورد بررسی قرار گرفت. در آزمونهایی ک توسط ECU از نوع SL96 انجام شد تبدیل سه گاز آلاینده به طور همزمان از بازده خوبی برخوردار نبود. برای بررسی عملکرد مبدل کاتالیزوری از ECU از نوع DEVEID استفاده شد که توسط آن مخلوط سوخت به هوا نظارت می شد. در انتها مقایسه ای بین نتایج به دست آمده از آزمون و مدل ریاضی انجام شد.